• ททท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง ...

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ...
 • การจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้อ...

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...
 • Tourism Tech

  บรรยายโดย : นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...
 • ​สามพราน Green Heart Effect

  บรรยายโดย : คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซด์ สามพรานโมเดล ...
 • TAT Academy

  สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น การสัมมนาการท่องเที่ยว กิจกรรม และข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย